Счетоводна къща Доема

Фирмата е бенефициент по проект с главна цел BG16RFOP002-2.073-7081 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 финансиран от Европейския съюз, европейски фонд за регионално развитие чрез оперативна програма иновации и конкурентоспособност.

Свържете се с нас
02 9712689 office@doema.bg

Калкулатори